Můj evropský soused a kamarád

Školní rok 2012/2013 byl pro prvňáčky paní učitelky Savkové ve znamení jazykového projektu. Partnerem naší školy byla Volksschule Retz. Projekt s názvem Můj evropský soused a kamarád navázal na myšlenku česko-rakouské školky, která funguje v příhraničním Retzbachu, a získal grant od Regionální rozvojové agentury jižní Moravy. Žáci obou škol se v průběhu školního roku vzájemně setkávali na několika společných akcích např. Podzim a jaro v Národním parku Podyjí, Slavíme Vánoce v Česku a v Rakousku nebo Veselé Velikonoce. Přiblížit jazyk našich sousedů, odbourávat zábrany při setkání s cizinci a získat elementární znalosti němčiny, resp. češtiny – to byly základní cíle našeho projektu. Výstupem je mimo jiné ilustrovaný slovníček s výrazy, se kterými se děti během roku setkaly.

První setkání – 23. 10. 2013 

Téma: Halloween

Všichni prvňáčci vybaveni pasy a dárečky v podobě veselých dýněček vyrazili do rakouského Retzu poznat nové kamarády. Uvítání bylo přátelské, plné očekávání z obou zúčastněných stran. Děti se společně naučily jednoduchou českou a německou písničku, několik slovíček a vyrobily si papírové dýněčky, které si na vyjádření vzájemného přátelství navzájem vyměnily. První návštěva se vydařila a nastartovala tak cestu k dalším společným setkáním. 

 

Druhé setkání – 4. 12. 2013

Téma: Advent     

Jakmile nastal čas adventu, vydaly se české děti znovu do Volksschule Retz. Rakouští kamarádi je radostně uvítali českým slovíčkem AHOJ a všichni se pustili do opakování písniček, slovíček a naučili se nová slovíčka a písničku Mikuláš. Za Mikulášem se společně vydali na tamní náměstí, prohlédli si Retz i z radniční věže, navštívili podzemí a na jeho konci na ně čekal Mikuláš s dárečky. Poděkování za ně v němčině samozřejmě nechybělo.

Třetí setkání – 18. 12. 2013   

Téma: Vánoce

Na vánoční setkání přijely děti z Retzu do školy na Pražskou. Vzaly s sebou i paní ředitelku. Nejdříve jako tradičně proběhly písničky a slovíčka. Následovalo zhlédnutí výtvarné vánoční výstavy žáků a v další části se děti společně vypravily na prohlídku města Znojma, poslechly si adventní vystoupení žáků na Horním náměstí a prohlédly si vánoční stromečky našich škol.

 

 

Čtvrté setkání – 26. 2. 2013

Téma: Masopust

Masopustní setkání se konalo v Retzu. Každý si mohl vybrat a vyrobit různé masky na obličej. Chlapci upřednostňovali helmu rytíře, děvčata kočičku, pejska a motýla.

Každý si svoji masku vyzdobil a nasadil. Vytvořili jsme tak průvod v maskách školou a přesunuli se do sálu školy, kde následoval rej masek a tanec. Někteří byli se svojí maskou tak spokojeni, že v ní setrvali až do příjezdu domů.

 

Páté setkání – 9. 4. 2013

Téma: Jarní

Jarní setkání se uskutečnilo ve Znojmě, těsně po Velikonocích. Děti si společně vyrobily zajíčka z kelímku tak, že na něj podle šablon vystřihly a nalepily oči, uši, čumáček s fousky a ocásek. Navzájem si půjčovaly šablony a papíry a jazyková neznalost jim přitom vůbec nebránila. Zajíček jim pak posloužil jako kelímek na pastelky a připomínal společné setkání s kamarády.

 

Šesté setkání – 28. 5. 2013

Téma: Národní park Thayatal

Konečně vysvitlo sluníčko a my se společně vydali do NP z rakouské strany spolu s odbornicemi na přírodu. Nejdříve jsme

si zahráli na vodomilku a protáhli si svaly, potom jsme se kolem pevnosti Kája vydali na poznávání přírody. Nechyběly ani pověsti o čertech. Podle obrázků jsme se dověděli, kteří živočichové zde žijí a pomocí sítek, misek a štětečků jsme se vrhli do potoka Kája najít vodní živočichy. A že jich tam bylo! Každý nějaké našel. Jen žába nechtěla poslušně sedět v misce a vyskočila. Na závěr jsme si prohlédli z vyhlídky Nový Hrádek a zahráli si honičku na černého čápa, symbol NP. Trošku promočení ale zvesela jsme se vraceli plni zážitků domů.

Sedmé setkání – 18. 6. 2013

Závěrečné setkání

A už je tu náš poslední společný výlet na Vranov, odkud jsme se lodí přepravili na hrad Bítov. Komu by se nelíbila zdejší sbírka vycpaných zvířat!  Cesta lodí zpět na hráz rychle ubíhala a už nás čekala prohlídky vranovské elektrárny a video o ní. Nasadili jsme si ochranné helmy a vydali se do útrob, prohlédnout si práci turbín a všech těch přístrojů zblízka.

Na závěr jsme zabrousili do stánků se suvenýry a nevěděli, co dřív koupit. U ZŠ Pražská nás čekalo rozloučení, ale doufáme, že se nevidíme naposledy. Bydlíme od sebe takový kousek. A další projekt vzájemné spolupráce obou škol je na cestě.