Moderní výuka

Naše škola realizuje projekt Moderní výuka, reg.č.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018997 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ III.

Projekt je zaměřen:

– na personální podporu – školní asistent, rozvojové aktivity MŠ – projektový den ve výuce, projektový den mimo výuku

ZŠ – na personální podporu – školní asistent, extrakurikulární a rozvojové aktivity ZŠ – doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, projektový den ve výuce, projektový den mimo výuku

Hlavním cílem projektu je sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání, podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Tento projekt je spolufinancován EU. Výše dotace činí 1 515 812 Kč.