Let´s speak together!

Projekt si klade za cíl zkvalitnit výuku cizích jazyků (především AJ, dle zájmu i NJ) ve školách a pomoci se zaváděním nových vyučovacích metod do výuky. Zejména se jedná o metodu CLIL.

Dalším cílem projektu je podpora škol při tvorbě mezinárodních projektů. Důležitým prvkem v projektu je rovněž podpora učitelů formou prohlubování jejich cizojazyčných kompetencí s lektorem i rodilým mluvčím.

CLIL (content and language integrated learning) – Integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka je vyučovací metoda založená na výuce školního předmětu prostřednictvím cizího jazyka, takže žák si osvojuje znalosti a dovednosti v obou předmětech současně. Ukázky CLIL výuky a materiálů: http://clil.nidv.cz/

KA 1 Podpora zapojení rodilých mluvčích do výuky cizích jazyků na ZŠ

V rámci této aktivity může škola využívat rodilé mluvčí (zajišťuje Polyglot). Rodilý mluvčí bude zaměstnancem projektu a škola ho bude moci využívat ve výuce, školní družině i jiných školních aktivitách. Jelikož rodilý mluvčí nemůže být přímo zaměstnancem školy (z administrativních důvodů), bude pedagogovi daného jazyka plně nápomocný k výuce. Mluvčí se může zapojit i do dalších aktivit tohoto projektu, např. pomoci učitelům s vyhledáváním či tvorbou materiálů (KA 3) či jazykových kurzů pro pedagogy (KA 4).

KA 2 Podpora přípravy projektů internacionalizace škol

V rámci této aktivity bude vytvořena pozice konzultanta pro mezinárodní školní projekty. CfME jako žadatel má velké zkušenosti s tvorbou mezinárodních projektů i účastí na nich.

Konzultant bude školy metodicky podporovat, poskytovat informace a návody, dělat supervizi těchto aktivit. Cílem práce konzultanta tedy bude nejen pomoci školám vytvořit daný projekt, ale především školy naučit a seznámit s možnostmi evropské spolupráce mezi školami i dalšími vzdělávacími institucemi. Rovněž pomůže školám s počáteční komunikací se zahraničními partnery. Aktivita bude mít podpůrné webové stránky.

KA 3 Podpora zavádění metody CLIL do výuky.

Cílem této aktivity je pomoc školám zavádět metodu CLIL do výuky.

V rámci aktivity mohou školy využívat projektového metodika (který bude opět zaměstnacem žadatele), který jim bude nápomocný s vyhledáváním či tvorbou vhodných materiálů do výuky (lze využít i rodilého mluvčího).

Učitelům nejazykových předmětů může být hrazena tvorba materiálů CLIL do výuky, příprava na hodinu s využitím CLIL i např. schůzky s metodikem, rodilým mluvčím či učitelem cizího jazyka za účelem přípravy či tvorby materiálů CLIL.

Pro žáky 2. stupně bude připraven vícejazyčný projekt Krajina za školou (www.krajinazaskolou.cz), kde žáci sbírají zajímavé a historické informace ze svého okolí a ty pak publikují na webových stránkách ve více jazycích. Princip Krajiny za školou se nám již mnohokrát osvědčil v rámci mezinárodní spolupráce. Žáci se díky vytváření projektů na téma, které jim je blízké (lokální) a zajímá je, naučí používat jazyk přirozenou cestou.

KA 4 Podpora a vzdělávání učitelů cizích jazyků formou prohlubování jejich cizojazyčných kompetencí

Zde se jedná o vzdělávání učitelů cizích jazyků formou prohlubování jejich cizojazyčných kompetencí (zvyšování úrovně jazykových znalostí dle SERRJ) a didaktických kompetencí k výuce cizích jazyků, prohlubování cizojazyčných kompetencí ostatních učitelů ve škole a jejich příprava na zavádění metody CLIL do výuky.

V rámci aktivity bude probíhat na naší škole výuka s rodilým mluvčím, tzn. že rodilý mluvčí může dopoledne učit žáky a odpoledne učitele.

Doba trvání projektu: školní rok 2014/2015 (září – červen).

Reg. č. CZ.1.07/1.1.00/55.0012, v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.