Didaktis - projekt v Operačním programu Jan Ámos Komenský

 

Naše škola realizuje projekt Didaktis, reg.č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0001026 podpořený z výzvy MŠMT č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I Operačního Programu Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“).

Projekt je zaměřen na personální podporu – školní asistent MŠ, školní asistent ZŠ, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů – vzdělávání pedagogů MŠ i ZŠ, inovativní vzdělávání žáků v ZŠ, podporu žáků s odlišným mateřským jazykem v ZŠ.

 

Tento projekt je spolufinancován EU.