Beste Freunde

Od září 2013 realizuje naše škola projekt nazvaný Beste Freunde. Škola je partnerem nakladatelství Hueber Verlag a spolupráce spočívá v pilotním testování nové řady učebnice nazvané právě Beste Freunde. Projekt potrvá čtyři roky a naši učitelé a žáci budou pravidelně poskytovat nakladatelství zpětnou vazbu o přednostech či nedostatcích učebnice.

Jaký význam to má pro nás a naše žáky? V rámci projektu obdrží škola na každý školní rok 50 – 60 učebnic zdarma a na zbývající potřebné učebnice a pracovní sešity, které dokupujeme, získáváme 40 – 50 % slevu. Největší význam pro školu a pro žáky ale spatřují naši učitelé jazyka německého v kvalitě učebnice. Shodují se, že podle lepší knížky ještě neučili! I naši žáci se vyjadřují pochvalně.

www.hueber.cz

www.hueber.de