Adaptační skupiny na Slovenské

Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny

Adaptační skupiny na Slovenské

Popis projektu:

Aktivita A

Škola organizuje jednu adaptační skupinu podle Aktivity A. Ve vhodně vybavených místnostech a s možností venkovních aktivit se pracuje se skupinou dětí ve věku od 3 do 6 let, které nenavštěvují mateřskou školu ani základní školu. Dětem je poskytováno stravování a je zajištěn pitný režim. U dětí působí česká učitelka a ukrajinská asistentka. Aktivita byla zahájena 4. 4. a potrvá do 30. 6. 2022.

 

Aktivita B

Škola organizuje dvě adaptační skupiny podle Aktivity B pro děti ve věku od 6 do 15 let. Dětem je poskytováno stravování a je zajištěn pitný režim. U dětí působí česká učitelka a ukrajinská asistentka. Jedna aktivita byla zahájena 4. 4. a potrvá do 30. 6. 2022.

Druhá aktivita byla zahájena 25. 4. a potrvá do 30. 6. 2022.

 

Celková dotace je ve výši 465.000,-