Preventivní programy

Preventivní programy pro žáky jsou plánovány na celý školní rok, většina z nich je objednávána během září a října školním metodikem prevence po konzultaci s třídními učiteli.

Některé programy jsou objednávány až v průběhu školního roku podle aktuální nabídky nebo v souvislosti s potřebami žáků. O zařazení preventivního programu do výuky jsou žáci i rodiče informováni předem.

Pro žáky I. stupně jsou naplánované tyto programy:

Dopravní výchova

Bezpečné chování – program Městské policie Znojmo

Putování Zdravíkovem

Návštěva Policie ČR

Čas proměn, Národní park Podyjí

Pro žáky II. stupně jsou naplánované tyto programy:

Prevence užívání alkoholu a jiných návykových látek

Čas proměn

Návštěvy soudu

Revolution Train

Bezpečný internet – program Městské policie Znojmo pro žáky 7. ročníku

Mapování klimatu třídy  – program PPP Znojmo

Pro I. a II. stupeň:

Adaptační programy

Programy spolupráce (společné čtení, tělovýchovné chvilky, hry v přírodě, sázení květin)

Prevence šikany a kyberšikany

Pro rodiče:

Konzultační hodiny

Ve všech třídách I. i II. stupně probíhají průběžně aktivity zaměřené na stmelování třídního kolektivu, aktivity podporující komunikaci a žádoucí chování žáků.