Pranostiky v číslech aneb Jak dlouho trvá bleší převalení?

Ve středu 5. 1. 2022 jsme propojili informatiku s literární výchovou a zabývali jsme se pranostikami. Jak mohou pranostiky souviset s informatikou? To jsme se s dětmi snažili zjistit na těchto, ne náhodně vybraných, pranostikách: Na Boží narození o bleší převalení. Na Nový rok o slepičí krok. Na Tři krále o krok dále. Na Hromnice o hodinu více.

Zamysleli jsme se nad tím, co mají tyto čtyři pranostiky společného a přemýšleli jsme, co konkrétního si máme pod jejich obsahem představit. Zaznamenali jsme všechny postřehy, odpovědi, návrhy a znalosti žáků. Díky tomu jsme přišli na to, že všechny tyto čtyři pranostiky nám lidově naznačují, že noci se zkracují a dny se prodlužují. Že se jedná o jakési nepřesné odhadování prodlužování délky dne v období od zimního slunovratu. Že jsou předpovědí, která se každoročně opakuje a opakujeme si znalosti o sluneční soustavě. Pranostika vychází ze slova prognósis = předpověď a souvisí s astronomií. Vyhodnotili jsme, že u všech pranostik se jedná o nějaký časový údaj, ale nevíme přesně o jaký. Jak jej přepočítat, abychom dostali nějaké konkrétní číslo?

Jak dlouho trvá bleší převalení? Jak dlouhý je vlastně ten slepičí krok? O kolik je delší den na Tři krále? Je opravdu na Hromnice o hodinu více? Abychom mohli spočítat, o kolik se prodloužil den, potřebovali jsme znát přesné datum zimního slunovratu. Pracovali jsme s astronomicky zaměřenou stránkou www.meteogram.cz a pustili jsme se do hledání odpovědí. Na stránce www.metogram.cz/vychod-zapad-slunce/ jsme zjistili čas východu a západu Slunce a spočítali délku dne v jednotlivých dnech. Údaje jsme zaznamenali do tabulky a vytvořili jsme sloupcový a spojnicový graf. Podle údajů o délce dne jsme informace z pranostik přepočítali na přesnější časový údaj pro rok 2021/2022 a zjistili tak, o kolik je delší den od zimního slunovratu 21. 12. 2021:

Bleší převalení trvá 1 minutu.

Slepičí krok trvá 6 minut.

Krok trvá 13 minut.

Na Hromnice je den delší o 1 hodinu a 17 minut.

Co jsme ještě ze záznamů v tabulce a grafu vyčetli?

…že od zimního slunovratu se začínají prodlužovat dny

…že se neprodlužují rovnoměrně, nejdříve velmi pomalu, později se proces zrychluje

…že naši předci si nedělali s přesnými čísly a údaji hlavu, minuta sem, minuta tam

Škoda, že astronomie není samostatný předmět, protože by nás určitě moc bavil, ale nevadí, protože astronomické učivo je rozptýleno do mnoha dalších předmětů, které děti ještě čekají ve vyšších ročnících. Nejvíce se prolíná s fyzikou, přírodopisem, zeměpisem, matematikou a dnes se neobejde bez moderní techniky, informatických záznamů a dovedností.

S pranostikami jsme ještě pracovali v hodině literární výchovy, kdy jsme na počítači vyhledávali pranostiky na každý měsíc v roce a naopak jsme se snažili zjistit, která pranostika patří k určitému měsíci. Seznámili jsme se s pojmem vyhledávač a učili jsme se, jak nejlépe vyhledat na internetu konkrétní oblast, která nás zajímá.

 

Marcela Přibylová, Petra Podsedníková a děti ze 4. C