Školní sportovní klub AŠSK při ZŠ a MŠ Znojmo, Pražská 98, pobočný spolek (2021/2022)

Školní sportovní klub při naší škole provozuje svoje aktivity již od roku 1997. Naším hlavním cílem je motivovat děti ke sportování, a to v co nejširším měřítku. Proto i nabídka sportovních aktivit, kterých se v rámci akcí AŠSK mohou účastnit, je velmi rozmanitá. Pravidelně se zapojujeme do školních sportovních soutěží pořádaných okresní radou AŠSK Znojmo. Naši žáci tak mají možnost poměřit svoje sportovní schopnosti a dovednosti se svými vrstevníky v nejrůznějších sportech, jako je fotbal, florbal, atletika, vybíjená, basketbal, halová kopaná, přespolní běh a v dalších sportech.

V letošním školním roce se opět spustily sportovní soutěže. V září a říjnu jsme se zúčastnili závodů Kaskáda Race, přespolního běhu, turnaje ve florbalu. A byli jsme úspěšní. Na Kaskádě jsme posbírali několik medailí a v přespolním běhu i ve florbalu jsme slavili postup do krajských kol.

V přípravě na tyto a další závody nám velice pomáhají moderní sportovní pomůcky, které každý rok můžeme dokupovat a obměňovat. Z velké části jsou pomůcky a náčiní hrazeny z dotace města Znojma, které nám v roce 2021 poskytlo 10 000 Kč.

Tento rok jsme nakoupili celou řadu nového sportovního nářadí a náčiní (basketbalové míče, míče na fotbal, volejbal, futsal, agility pomůcky a ostatní drobné pomůcky) sloužící k přípravě a rozvoji sportovních činností a dovedností žáků.

Konečný Petr