Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

Miroslava Machová ze 7. C je vítězkou školního kola olympiády v anglickém jazyce v kategorii žáků šestých a sedmých tříd. Soutěže se zúčastnilo celkem 18 dětí. Do ústního kola se na základně poslechového testu probojovalo třináct z nich. Po krátkém představení museli žáci popsat obrázek, poté si vylosovali jedno z témat, o němž sami mluvili, a následně reagovali na otázky poroty. Vše bez předchozí přípravy. Hodnotila se výslovnost, gramatická správnost, slovní zásoba i schopnost pohotově reagovat. Rozdíly mezi třemi nejlepšími byly velmi malé a rozhodovaly opravdu detaily. Za Miroslavou Machovou ze 7. C se na druhém místě umístila Vanesa Ritter z 6. B, na třetím místě skončil Petr Fikar ze 7. A. Všem zúčastněným moc děkujeme a Miroslavě Machové přejeme hodně štěstí v okresním kole!

Kelčová Veronika

Čechová Michaela