Česká tradice

Nastalo období, kdy si připomínáme nejznámější české zimní tradice. Dnešní den jsme se zabývali prvním velkým svátkem adventu, a to svatým Mikulášem. Místo dětí tedy přišli čertíci, andílci a Mikuláš.

Ohlédnutí se do minulosti, čtení mikulášského příběhu nám pomohlo pochopit význam tohoto svátku, což jsme dokázali následným splněním zadaných úkolů. Nechyběla ani zábava, soutěže, tancování, různé hry i sladké odměny.

Důležité také bylo sepsání našich vlastností, o kterých víme, že nejsou příliš pěkné. Vložili jsme je do velkého pytle a hlavní čertice s nimi zatopila pod kotlem.

Čertíci a andílci z 2. A