Detektivové z 2. A

Pondělní ráno bylo překvapivé. Soukromá detektivka Sherlocka Holmesová nás pozvala do své detektivní kanceláře. Věděla, že už máme určité znalosti o přírodě, a tak jsme byli požádáni, abychom jí pomohli vyřešit záhadný případ. Stali jsme se tedy detektivy.

Paní Holmesová pracovala na případu paní mušice, které se ztratil pan mušák, a vědělo se jen to, že podezřelý měl černou pásku na hlavě.

Hned jsme se dali do týmové práce. Pátrání probíhalo na určitých stanovištích. Týmy detektivů prozkoumávaly celé okolí, určovaly druhy stromů, jež se tam vyskytují, rostliny, žijící živočichy.

Práce se vydařila, pachatel byl vypátrán. Jednalo se o ťuhýka obecného, který si pochutnal na panu mušákovi. Jenže za zlé mu to mít nemůžeme, neboť i příroda má svá pravidla a probíhá v ní potravní řetězec, kde se různé organismy postupně pojídají.

Doufáme, že si nás paní Holmesová zase někdy pozve k případu.

Děti a paní učitelka z 2. A