Vytvořte si svého Avatara

Ještě nemáte svého AVATARA? Tak to jste úplně mimo smyčku. Nevíte, co je AVATAR? Je to virtuální postava, obrázek, který může mít Vaši podobu, Vaše typické rysy a může vyjadřovat i Vaše pocity. Může to být také postava úplně smyšlená, neexistující.

AVATAR = ZTĚLESNĚNÍ, VTĚLENÍ.

Jeho tvorba je poměrně jednoduchá, i když z počátku se možná trochu ztratíte. Stačí zadat v Google vyhledávači Avatar Maker, kliknete a jste tam. Zvolíte si pohlaví a ocitnete se v kreativní online aplikaci, jejíž ovládání je velice snadné.

My jsme s dětmi 4. ročníku spojili tuto tvorbu nejen s informatikou, ale začlenili jsme zcela přirozeně do tohoto tématu i ostatní předměty. Tentokrát ne matematiku, ale český jazyk a výtvarnou výchovu. Krásně nám toto téma navazovalo a prolínalo se těmito třemi předměty, aniž bychom to jakkoli vnímali. V českém jazyce jsme si nejprve objasnili pojem AVATAR a následně jsme popisovali sami sebe. Nejen náš vzhled, ale i naše pocity ze sebe sama. Jak se vidím já, co se mi na sobě líbí (i nelíbí). Poslechli jsme si názory ostatních a zjistili jsme, jak nás vidí a vnímají druzí.

Děti pracovaly se školními tablety a měly za úkol v této online aplikaci ztvárnit co nejvěrněji svoji podobu, hotový obrázek stáhnout, uložit a odeslat paní učitelce na e-mail. Ti, kteří rychle splnili úkol, tvořili podobu veřejně známých osob, například z naší školy. Všechny avatary, které během vyučování přišly do e-mailu, jsme vytiskli a děti hádaly, kdo se za nimi skrývá. Podařilo se nám uhodnout a identifikovat snad úplně všechny osoby, jak skvěle děti dokázaly vystihnout jednotlivé typické rysy sebe i druhých.

Vytištěné avatary jsme použili ještě ve výtvarné výchově. Seznámili jsme se s proporcemi lidského těla a pokusili se pomocí barevných papírů a lepidla vytvořit figuru k našemu obrázku. Děti měly za úkol obléci postavu podle své fantazie. Hotové výkresy jsme digitalizovali. Vyfotili jsme je, přenesli je přes fotoaparát do počítače paní učitelky, kde jsme je ještě v programu PhotoScape upravili.

Výsledkem jsou autorské originální designové obrázky v digitální podobě, které dokázaly vytvořit samy děti. Tím, že je máme uloženy v počítači, můžeme s nimi libovolně dále ještě pracovat a využít je ještě třeba k tvorbě komiksů v další mobilní aplikaci. Ale to třeba příště. Moc nás to bavilo!

 

Marcela Přibylová, děti ze 4. A,B,C, paní asistentky Petra Podsedníková a Lenka Šťavová