Páté třídy v planetariu

Ve čtvrtek 7. 10. 2021 jsme se všechny páté třídy vypravily do Hvězdárny a planetária v Brně. Čekal nás zajímavý program Cesta Sluneční soustavou o meziplanetárních sondách, které prozkoumaly všechny planety Sluneční soustavy, planetky a komety. Teď už můžeme navázat na získané vědomosti v hodinách přírodovědy.

Užili jsme si krásné prostory se stylovou výzdobou, stánek plný zajímavých suvenýrů i cestu autobusem.

Těšíme na další exkurzi nebo výlet.

„Touha po poznání nás žene kupředu, jsme připraveni napnout plachty k cestě ke hvězdám.“

Převzato ze stránek: https://www.hvezdarna.cz/?typ=1&cal_page=6&type=skoly

Učitelský kolektiv pátých tříd