Týden knihoven

Týden knihoven je celostátní akcí vyhlašovanou pravidelně Svazem knihovníků a informačních pracovníků. Je pořádán v knihovnách po celé České republice. My jsme využili pozvání muzejní knihovnice a společně se šesťáky i sedmáky jsme se vydali do Jihomoravského muzea, abychom vyřešili záhadu muzejní knihovny. Mnozí z nás netušili, že i v muzeu můžeme najít knihovnu, ta znojemská se pyšní 30 000 svazků. Díky deníku Malachiáše Knihoráda, který právě knihovnice nalezla při úklidu, jsme se dozvěděli, co všechno se v muzejní knihovně ukrývá, zkusili jsme rozluštit text napsaný kurentem, zjistili jsme, co je to prvotisk, a byli jsme překvapeni tím, jaké cennosti se mohou v knihách dochovat i celé století. V ruce jsme totiž drželi omluvenky z roku 1920, kdy je do učebnice angličtiny vložil pan učitel a pak na ně pravděpodobně zapomněl. A ta záhada? Záhada zůstane záhadou, proto ani my nevíme, která kniha muzejní knihovny je ta nejcennější.

Tým češtinářek