Procházka historií děti ze 4. A baví

Každého žáčka baví něco, někdo je bystrý v matematice, někdo si umí najít zálibu ve vyjmenovaných slovech, další zase skvěle ovládá přehled všech obratlovců v přírodovědě. Co se ale ve 4. A děti učí s nadšením, je bezesporu vlastivěda. Ve druhém pololetí je totiž učivo zaměřené na historii českých zemí, na dobu od pravěku až po vládu Marie Terezie. To, na co se čtvrťáci těší již od druhé třídy, nás momentálně naplňuje již od února. V době distanční výuky jsme se historií prokousávali přes obrazovku, pomocí interaktivních učebnic, videí, krátkých filmů. Někdy to bylo prima, jindy to zas až taková zábava nebyla. Ovšem teď si vše ve škole vynahrazujeme. V Jihomoravském muzeu jsme se vydali po stopách pravěkých zemědělců, ve vitrínách jsme obdivovali bronzové nástroje, zbraně, pravěké venuše a  keramiku doby bronzové i železné. Bavily nás také interaktivní panely a herní prvky. Ze života přemyslovských knížat jsme vyzkoušeli jejich nadšení pro výrobu erbů a zkusili si vyrobit svoje vlastní, které se moc povedly. Středověké hrady a vesnice, které jsme si ve skupinách vytvořili z odpadového materiálu, zdobí naši školní chodbu. Nechybí padací mosty, střílny, městský jarmark, ohrady s dobytkem. A nakonec zřejmě to nejzajímavější - Karel IV.

Tenhle panovník nás všechny zaujal asi nejvíc! Jeho dětství, život ve Francii, nenávist i láska nejbližších, jeho obrovský vliv na českou zemi, poselství, které si uvědomujeme dodnes. Troufnu si říct, že se o něm děti dozvěděly mnoho, dokázaly v hodinách vlastivědy vyprávět o tomto panovníkovi zpaměti skutečně dlouho, jejich prezentace a referáty stály za to. Pevně doufám, že jim nadšení a zápal pro historii vydrží a těším se, co dalšího společně objevíme a zjistíme. Velká pochvala všem čtvrťákům za aktivitu v muzeu, ve vyučování, při tvoření prezentací, referátů a při skupinové práci. 

Sylva Česneková