Pasování prvňáčků

Ve středu 2. 6. 2021 proběhlo slavnostní Pasování prvňáčků v rámci projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář, jehož garantem je Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky.

Nejdříve každý prvňáček přečetl pár řádků, složil přísahu, že bude číst. Poté byl králem knih pasován na čtenáře a získal knihu spisovatelky Michaely Fišarové a ilustrátorky Anety Žabkové – První školní výlet.

Nedočkaví čtenáři již cestou do svých tříd listovali v knížce, sotva si usedli do svých lavic, začali společně číst. Šlo jim to opravdu krásně!

Našim nejmladším čtenářům gratulujeme!

Paní učitelky a paní asistentky