Den dětí v 1. B

Úterního rána se nemohly děti z 1. B dočkat. Netrpělivě vyhlížely sluníčko na ranní obloze a těšily se na den strávený v přírodě. Naštěstí i počasí přálo, a tak jsme si mohli společný den vychutnat bez jediné chybičky!

Na děti čekala pohádková stezka: „Pod dubem, za dubem“, plná zajímavých úkolů, práce ve skupinkách, zdolávání přírodních překážek, tanec mazurky, malování na obličej, vybíjená. Celý den byl slyšet smích, jásot a byla znát radost v rozzářených dětských očích. Po dlouhých týdnech distanční výuky byl společně prožitý netradiční den velmi vítaný. Potěšila nás i pochvala kolemjdoucích za pěkné chování.

Překvapení a sladká odměna na závěr nemohly chybět.

Přejeme všem dětem světa KRÁSNÝ DEN!

Děti z 1. B a paní učitelky