Souboj čtenářů 2021

I v letošním podivném roce se nám podařilo zúčastnit se celorepublikové soutěže Souboj čtenářů. Jedná se o soutěž určenou žákům 6. ročníku. Souboj je to pouze virtuální, protože cílem je co nejpozorněji přečíst zadané knihy, v pětičlenných týmech s nimi pracovat a na závěr co nejpřesněji zodpovědět zadané otázky. Letošními soubojáři se stalo 15 odvážlivců z 6. C. Z 64 zúčastněných kolektivů se naši šesťáci umístili na 33. místě. Za ztížených podmínek, kdy se během přípravy ani jednou nad knihami nepotkali, kdy jsme veškerou přípravu museli zvládnout distančně, je to obrovský úspěch. Gratulujeme a přejeme spoustu poutavých knih ke čtení.

Jana Sovišová