Modří slaví Den Země

Po dvou měsících nadešla chvíle, kdy jsme se společně sešli opět ve škole. A je to super!

22. dubna slaví Země významný svátek, a tak jsme učení spojili se zábavou a dnešní den si náležitě užili.

Sešli jsme se v modré barvě, která symbolizuje barvu naší planety, a připomenuli si, jak je důležité o ni pečovat a chránit přírodu pro další generace. Nejprve jsme zhlédli krátký film o planetě Zemi, který nás seznámil s problémem znečištění vody a ovzduší a napsali krátkou básničku o Zemi, kterou jsme složili. Dále jsme vyluštili rébusy, ověřili jsme si, že umíme třídit odpadky, hlavu jsme si lámali nad zajímavými hlavolamy a vyrazili jsme ven pracovat ve skupinách. Spolupráce a vzájemná pomoc nás dovedla k rozluštění kvízu a společně se nám Zemi podařilo zachránit. Aktivity, které se týkaly ochrany přírody, si připravila i paní vychovatelka v družině. Všechny úkoly jsme plnili s nadšením a odměnou nám byla medaile planety Země.

Martina Mahdalová a děti z 1. B