Jarní stezka

 

V době uzavření škol si pedagogičtí pracovníci ze školní družiny připravili pro děti stezku s jarní tematikou.

Úkoly, které byly umístěny na plotě okolo školy, se dětem líbily a správně vyluštěná tajenka, kterou nám poslaly, je toho důkazem.

Děti, které neměly možnost si stezku projít samy nebo s rodiči, si úkoly splnily se svou paní vychovatelkou po otevření školy.

Mimo to se děti připojily na online vysílání, kde měly připravené tvoření, hádanky, cvičení a další aktivity. Této možnosti využily i ty, které do družiny nechodí.

Povídání a třeba i zpívání na dálku bylo fajn, ale teď když už můžeme být alespoň s některými dětmi přímo ve školní družiny,  je určitě lepší.

 

Vychovatelé školní družiny