Tři králové K + M + B v 1. B

Ve středu 6. ledna proběhlo v naší třídě projektové vyučování na téma „Tři králové“.

Nejprve jsme si pustili pohádku „Na vršku – Tři králové“, ve které jsme se seznámili s legendou o slavných mudrcích, lidových zvycích a tradicích. Potom jsme si celý příběh zahráli. Děti se naučily jména tří králů a jejich začáteční písmena, která se tradičně píší na dveře při tříkrálových sbírkách. V pracovních listech děti počítaly korunky, odpovídaly na otázky, luštily křížovku, skládaly slova a vybarvovaly. V pracovních činnostech jsme vyrobili obrázek králů a ozdobili královské koruny. Den jsme zakončili poslechem známé koledy „My tři králové jdeme k Vám“.

Byl to povedený den.

Děti z 1. B a Martina Mahdalová