Večerníčkový den v 1. B

Od začátku školního roku si hrajeme s dětmi na pohádky a poznáváme vlastnosti různých pohádkových a nadpřirozených bytostí. Společně si vštěpujeme lásku ke knihám, čtení a klasickým pohádkám. V dnešním uspěchaném světě, plném výpočetní techniky, se zájem o čtení u dětí všeobecně snižuje, a proto pevně věřím, že naše pohádková cesta povede děti ke krásným čtenářským zážitkům………

Večerníček rozdělil děti do skupin a ty pracovaly na pohádkových stanovištích a plnily různé úkoly.

Chválím všechny děti za prokázané vědomosti a vzájemnou kamarádskou spolupráci.

Děti z 1. B a Martina Mahdalová