Plagiátorství povoleno

Po několika týdnech se nám sešlo plno zajímavých příspěvků v rámci akce Plagiátorství povoleno. Cílem soutěže, která rozhodně nepropaguje plagiátorství, bylo co nejlépe napodobit přebal jakékoliv knihy. Děti napříč celým druhým stupněm využily naplno svou fantazii. Během měsíce listopadu dorazilo odborné porotě složené z učitelek a učitelů naší školy několik desítek "plagiátů". Napodobeniny knižních obálek byly někdy těžko rozpoznatelné od originálu. Školáci nejčastěji stylizovali sami sebe, ale zapojovali i rodinné příslušníky. A čím komisi překvapili? Například knihou Harry Potter a relikvie smrti, Deník malého Poseroutky nebo Gump.
 

Nejlépe se do role výtvarníka knižních obálek vžil Tadeáš Beroun ze 7. B, jemuž napodobení obálky díla Joker přineslo celkové vítězství. Ovšem i ostatní výtvory zářily kreativitou. Děti vzaly výzvu velmi vážně a určit tři vítěze bylo nesmírně těžké. Druhé místo získala Ema Kovářová z 9. A a o třetí místo se podělila Adriana Hortová ze 7. A s Adélou Plotzerovou ze 7. D. Vítězové byli odměněni knižními cenami. Všechna soutěžní díla jsou vystavena vedle učebny výtvarné výchovy. Zde si je mohou žáci prohlédnout a zhodnotit, kdo byl nejlepší.

Erika Konvalinová