2020 - Školní sportovní klub AŠSK při ZŠ a MŠ Znojmo, Pražská 98, pobočný spolek

Školní sportovní klub při naší škole provozuje svoje aktivity již od roku 1997. Našim hlavním cílem je motivovat děti ke sportování, a to v co nejširším měřítku. Proto i nabídka sportovních aktivit, kterých se v rámci akcí AŠSK mohou účastnit, je velmi rozmanitá. Pravidelně se zapojujeme do školních sportovních soutěží pořádaných okresní radou AŠSK Znojmo. Naši žáci tak mají možnost poměřit svoje sportovní schopnosti a dovednosti se svými vrstevníky v nejrůznějších sportech, jako je fotbal, florbal, atletika, vybíjená, basketbal, halová kopaná, přespolní běh a další sporty.

Tento rok jsme nakoupili celou řadu nového sportovního nářadí a náčiní (basketbalové míče, míče na fotbal, volejbal, futsal, nový kompresor na míče, agility pomůcky a ostatní drobné pomůcky) sloužící k přípravě a rozvoji sportovních činností a dovedností žáků, kteří se účastní a připravují na soutěže. Tato investice byla z velké části hrazena z dotace města Znojma, které nám v roce 2020 poskytlo 20 000 Kč.

Věříme, že i v této době, která sportu bohužel příliš nepřeje, se žáci brzy vrátí do školy a nové náčiní a pomůcky si budou moci naplno užívat při sportování.

Konečný Petr