Přírodopis v novém

V úterý začala třída 8. D netradičně svoji 3. hodinu. A to na chodbě před odbornými učebnami naší školy! Proč na chodbě? Na dveřích nově zrekonstruované učebny přírodopisu, kde se měli osmáci učit, je totiž zastavila červená páska s mašlí. S příchodem pana starosty Jana Groise a pana ředitele bylo jasné, že jsme měli tu čest být u slavnostního otevírání přírodopisné učebny. Za odpočítávání dětí jsme přestřihli pásku na dveřích a vstoupili do nového prostoru učebny, která je rozdělena na učební část a laboratoř vybavenou například i mikroskopy. Učitelé i žáci díky této rekonstrukci získali moderní didaktické pomůcky, které zajisté oživí hodiny přírodovědných předmětů. Rádi bychom touto cestou poděkovali městu Znojmu za poskytnutou finanční podporu, bez které by nebylo možné tento projekt realizovat. Děkujeme a teď už jen vzhůru k pokusům!

Jana Cholevová