Šipkovaná

Velmi stará a oblíbená hra nahradila v tomto školním roce žáčkům 1. A školní výlet. Využili jsme koronavirového rozdělení naší třídy na dvě skupinky a vyrazili jsme do polí a zahrad plnit úkoly. Děti si samy vymyslely úkoly, např. zpěv naší hymny, hádanky, poznávání polních plodin, matematické úkoly i dovednostní cviky. Cílem naší cesty byla zahrada, kde nás čekala maminka Markétky z naší třídy, která je zkušená chovatelka včel. Vybavila nás ochrannými oblečky a už jsme mohli sledovat, jaký je rozdíl mezi královnou, dělnicí, trubcem, jak vypadají komůrky s vajíčky, co je to mistička v plástu a další zajímavosti. Navíc nás čekala ochutnávka různých druhů medů a dalších medových specialit. Plni zážitků jak chuťových, tak sportovních jsme se vraceli do školy.

Velké poděkování patří paní Slovákové za čas a energii, kterou nám věnovala, a paní vychovatelce Vozábalové, díky které jsme mohli hrát šipkovanou.

Veronika Stibůrková