Učitelská výzva pro paní učitelku Marcelu Přibylovou

V uplynulém měsíci proběhla Učitelská výzva pořádaná neziskovou organizací Schola Empirica. Učitelé z různých koutů republiky reagovali na výzvu a zasílali výuková videa, jakým způsobem se popasovali s nenadálou situací po uzavření škol. Mezi zaslanými příspěvky byly různé formy výuky a učitelé ukázali, že jsou skutečně kreativní.

Šest učitelů si za svá inspirativní a kreativní videa odneslo odměnu 3 000 Kč na výukové pomůcky. Mezi těmito bylo oceněno výukové video ZŠ a MŠ Pražská Znojmo, Prvouka 1. – 3. ročník pod názvem – NP Podyjí s veverkou Čiperkou.

Zhodnocení paní učitelky Přibylové

Poslala jsem 4 videa a jedno z nich bylo oceněno finanční odměnou na nákup pomůcek. Ocenění je za inspirativní video a kreativitu. Všechny snímky i záběry zvířátek jsou čistě autorské (nic z internetu), moje vlastní, nebo pořízené s mým tatínkem přímo v NP Podyjí, které s láskou věnujeme dětem a já z nich zpracuji video. Nejen pro moje děti ve třídě, ale i pro všechny ostatní děti. Mám z toho radost. ::-)Také krásná to je reprezentace naší školy, našeho krásného okolí, domova, mezi učiteli v celé ČR. Videa jsou vystavena na portálu Schola Empirica, je to oficiální facebooková i webová stránka.