Škola naruby

Dnešní den si žáci 4. A náležitě užili. Jak by také ne, vždyť z paní učitelky se stala žákyně a z žáků Honzy Svobody a Lujzy Bačíkové zase učitelé. 

      Nápad vzešel od Honzíka, který si vzorně připravil pro děti nejen pracovní listy na procvičování českého jazyka a matematiky, ale dokonce dětem vyrobil i žákovské knížky. Vyzkoušel si, jaké je to být na druhé straně katedry a jak obtížné je zvládnout i menší počet žáků a trochu zlobivou paní učitelku, vlastně pro dnešní den žákyni Veroniku.

     Totéž si vyzkoušela i Lujza, která se snažila dětem trpělivě vysvětlovat doplňovačku v češtině či logickou úlohu v matematice. Ke konci jejich vyučování  už oba svorně prohlašovali, že jeden den stačilo, že kdyby měli učit každý den, asi by brzy ztratili trpělivost. Paní učitelka si to užívala, ke konci vyučování přestala zlobit, začala pracovat, a proto mohla od pana učitele Honzíka dostat do žákovské knížky jedničku. Podívejte se na fotky, tam je důkaz! 

 

Učitelé a žáci ze 4. A