Fotografická soutěž má vítěze!

Ačkoliv je brána školy pro naše žáky v současné době zavřená, žáci nezahálí a kromě online vzdělávání se věnují také dobrovolným aktivitám v přírodě.

Jelikož vyučující přírodopisu vedou žáky nejen k získávání teoretických vědomostí a praktických dovedností, ale také k pozitivnímu vztahu k přírodě a její ochraně, mají naši žáci k přírodě blízko a její stav jim není lhostejný. A právě proto spousta našich žáků po informaci o vyhlášené soutěži ,,Na procházku s pytlem“ neváhala, vyrazila do terénu a pustila se do úklidu přírody a fotografování jarních květů (žlutě kvetoucí kytku, modře/fialově kvetoucí a bíle kvetoucí kytku). Fotky plných pytlů odpadků a jarních květů následně zasílali organizátorům z Českého svazu ochránců přírody stejně tak, jako ostatní žáci z celé České Republiky.

A kdo byl zvolen vítězem? Ve skutečnosti jsou vítězi všichni, protože každý, kdo se zúčastnil, pomohl přírodě a udělal dobrý skutek. Oceněn však mohl být jen jeden. A tím se stal žák naší školy Tomáš Jelínek ze 7. B, jehož fotografie byly vybrány Českým svazem ochránců přírody jako vítězné.

Všem našim žákům, kteří se soutěže zúčastnili, děkujeme, že jim není stav přírody lhostejný a fotografu Tomášovi gratulujeme k vítezství.

Moravcová