Lyžařský kurz žáků sedmých tříd

Letos opět připravila naše škola pro žáky sedmých tříd jeden lyžařský kurz. Již několik roků jezdíme do krásného prostředí pohoří Javorníky. Ubytováni jsme v letošním roce byli v obci Karolínka v hotelu Koník. Lyžařský výcvik jsme prováděli ve velkém lyžařském středisku Kohútka, kam nás každý den dopravovali auty, která jezdilá od hotelu až ke sjezdovkám.

V letošním školním roce jsme měli horší sněhové podmínky. Sjezdovky byly pokryty zledovatělou vrstvou sněhu. Přesto jsme mohli volit pro náš výcvik různě obtížné terény. Kvalita sněhu byla ovšem ovlivněna počasím. Všem žákům se Kohútka moc a moc líbila.

Také na hotelu jsme byli spokojeni. Nejen s ubytováním, ale i s vynikajícím jídlem. A také s nevšední ochotou místního personálu.

Na klidném a bezpečném průběhu našeho kurzu měla velkou zásluhu lékařka – MUDr. Pavla Trulíková. Vážíme si její práce a přejeme si, aby s námi jezdila i v příštích letech. K naší velké radosti jsme letos neměli žádný vážný úraz.

Všichni žáci byli s lyžařským kurzem velmi spokojeni. Naučili se základní prvky sjezdového lyžování. Poznali také zásady lyžařského desatera – chování na sjezdovkách a seznámili se se zásadami první pomoci na horách. A spokojenost žáků je také naše spokojenost.

Milan Škorpík