Karlovarští skřivánci

Již v polovině února zapěli a opět úspěšně!!!

Ve čtvrtek 13. února jsme se s našimi zpěváčky vydali na krajské kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek do Brna. Zastoupení jsme měli téměř ve všech kategoriích a také jsme posbírali veškerá ocenění.

Nejmladší zástupce kategorie A1 nás reprezentoval René Ritter z 1. B a vyzpíval si čestné uznání.

V kategorii B pro starší žáky svým jedinečným hlasem vybojovala 2. místo Frída Oratorová ze 7. C.

V kategorii A2 pro žáky, kteří studují sólový zpěv, jsme měli hned dvě zpěvačky – Kateřinu Čírtkovou ze 3. A s krásným 2. místem a Leu Bajákovou ze 4. B, kterou čeká celostátní finále v Karlových Varech!

Všem zpěváčkům gratulujeme a finalistce držíme pěsti.

Velké poděkování patří paní Čírtkové, která stejně jako v loňském roce nás bezpečně dopravila na soutěž i zpět domů.

Veronika Stibůrková

Marcela Přibylová