Kamarádi z knížek

je název edukačního programu, na který se v pátek vydali žáci 4. C do Jihomoravského muzea. Žáci, rozdělení do skupin, museli splnit 3 úkoly, aby získali kód a mohli zjistit, jaký dárek dala Pipi své kamarádce k narozeninám.

Jeden z úkolů nás dokonce zavedl do expozice živé přírody. Díky získaným vědomostech z přírodovědy bylo jeho vyřešení jednoduché. Na závěr programu jsem si prohlédli výstavu Dětská kniha a její hrdinové.

 

Chválím všechny děti za vzorné chování.

Petra Veselá