Využití techniky v hodinách českého jazyka

Naše škola se dlouhodobě podílí na nejrůznějších projektech. Jedním z nich je také zapojování informačních technologií do výuky napříč všemi předměty. Někdy není snadné vymyslet program hodiny tak, aby využití například tabletu bylo smysluplné a nenásilné. V 9. A se nám to tento snad podařilo, jak vyplývá ze slov Martina Svobody. Posuďte sami:

Náplní minulé hodiny českého jazyka byla práce s tablety, které nám výuku příjemně oživily. Společně jsme měli za úkol vyšetřovat detektivní záhadu. Nelžu Vám, ačkoli to zní podivně, že nás po dlouhé době společná práce znovu těšila. Aktivity, které jsme měli k dispozici, nás všechny nadchly a vzbudily v nás pocit opravdového kriminalisty. Určitě jsem pro využívání moderních technologií v hodinách, ale měly by se používat rozumně a s dobrým nápadem. Myslím, že není jednoduché takovou hodinu připravit, avšak žáci to jistě ocení.

Martin Svoboda a Jana Sovišová