Halloween ve školní družině

V pátek 1. listopadu jsme si ve školní družině hráli a soutěžili v duchu Halloweenu.

Na školním hřišti děti skákaly v pytli mezi dýněmi, běhaly štafetu, ale musely si dávat pozor na pavouky, hledaly v pytli tajemné předměty, dále si děti vyzkoušely tisk podle šablon se strašidelnou tematikou a také se strefovaly obručemi  na čarodějnický klobouk. Po splnění všech sedmi úkolů a vyluštění tajenky si všichni pochutnali na sladké odměně.

Děti musíme pochválit i za krásné výkresy a výrobky, které nám zdobí chodbu u školní družiny.

Vychovatelky ŠD