Sportování s předškoláky

     V rámci prezentace naší školy jsme uskutečnili pro předškoláky z MŠ Pražská 80 ve Znojmě ve dnech 1. a 8. října 2019 ukázkové hodiny tělesné výchovy. A dětí přišlo opravdu hodně. První den nás navštívilo přes 30 malých sportovců a druhý den asi 24 vyznavačů pohybu.

     Dětem se u nás líbila samozřejmě tělocvična a také sportovní pomůcky, se kterými cvičily. Připravili jsme pro ně hodiny plné pohybu. Malí sportovci běhali, reagovali na dané povely, měli připravenou překážkovou dráhu, házeli s míči, učili se různé prvky na položeném žebříku a také si zacvičili na kladině. Ani se nenadáli a hodiny byly u konce. 

     Děti byly nadšené a z jejich reakcí bylo vidět, že by k nám chodily každý týden. Věříme, že spokojené byly i jejich paní učitelky.

     Chtěli jsme malým předškolákům udělat radost z pohybu a ukázat jim naši tělocvičnu a vše, co k ní patří. To se nám, myslím, podařilo. Jejich rozzářené obličeje nám daly za pravdu.

 

Milan Škorpík

Petr Konečný