Badatelem v muzeu

Právě tím se v průběhu minulého týdne stali sedmáci během edukačního programu v Městském muzeu ve Znojmě. Někteří s překvapením zjistili, že v muzeu najdou kromě nejrůznějších exponátů i knihovnu. A v ní například Ottův slovník naučný z roku 1891, konkrétně 4. díl končící slovem „bžunda“. Co toto slovo znamená dnes, jsme věděli, ale v minulosti mělo úplně jiný význam a nebyl tak pozitivní jako dnešní. A poté už jsme se pustili do bádání. Dostali jsme 12 čísel znojemských novin z let 2006 a 2007 (tedy z let narození badatelů) a k nim 12 obrázků. Cílem bylo vypátrat, z jakých novin obrázek pochází, jaké události se týká, zformulovat obsah daného článku a časově jej zařadit. Pro některé badatele úkol náročný, pro jiné snadný. Každopádně jsme se dozvěděli, co důležitého se ve Znojmě stalo v letech, kdy se narodili dnešní sedmáci.

Jana Sovišová