Příběh knihy

Nový školní rok začal teprve před několika dny, ale sedmáci už mají za sebou první exkurzi. Tentokrát jsme navštívili Památník národního písemnictví v Rajhradě, kde jsme se dozvěděli, kdy a jak se začal psát příběh prvních knih. Viděli jsme středověké skriptorium s mnichem zapisujícím informace husím brkem na pergamen, potěžkali jsme si kopie nejstarších knih úctyhodných rozměrů, dozvěděli se o začátku knihtisku, pokusili se číst švabach, slyšeli modlitbu ve staroslověnštině, … a to vše v nádherných prostorech barokní knihovny benediktinského kláštera.

Sedmáci a jejich třídní učitelé