Červnové aktivity 7. B

Školní rok utekl jako voda a je za námi i poslední týden školy. Ten jsme se snažili společně užít na maximum, a také se něco nového naučit.

Začali jsme spaním ve škole, kde jsme si zasportovali, zatancovali, zazpívali a předvedli paní učitelce, co jsme se během roku naučili v hudební nauce (velké díky p. uč. Olejníkové za skvělou inspiraci v hodinách hudebky a za její trpělivost).

Vydali jsme se i na Laser Game, kde jsme si vyzkoušeli vzájemnou spolupráci a ukázali si, že si dokážeme perfektně „krýt záda“. To, že držíme za jeden provaz, jsme si ověřili na sportovních dnech, kde jsme společnými silami vybojovali krásné 2. místo.

Abychom sportování neměli málo, vydali jsme se také na golf do Těšetic. Z našeho nadšení ze hry bylo jasné, že golf nehrajeme naposledy a velké díky za to patří panu Jelínkovi, který byl naším trenérem.

Všem přejeme krásné prázdniny!

Iva Moltašová a 7. B