Život lesa

V rámci celorepublikového projektu Týden lesa jsme ve školní družině, odloučené pracoviště Slovenská, zažili zábavné odpoledne. Protože nám nepřálo počasí, tak jsme zůstali s dětmi ve třídách, kde ve skupinkách vyplňovaly pracovní listy na téma: Život lesa. Hlavním úkolem bylo vypracovat projekty na zadané téma, ale hlavně poznat a rozlišit jaké máme lesy, která zvířátka můžeme v lese potkat, jaký je význam lesa a proč jsou pro nás lesy vlastně důležité. Různé doplňovačky, omalovánky a kreslení lesa děti náramně bavilo a výsledkem byly krásné projekty, za které následovala sladká odměna.

Vychovatelky ŠD