IPS pro osmáky

Naši žáci osmých tříd byli v tomto týdnu na exkurzi i návštěvě v IPS při ÚP ve Znojmě. Informační a poradenské středisko nabízí všem budoucím středoškolákům první krok k výběru střední školy, základní informace o činnosti IPS a možnosti, čím IPS může usnadnit rozhodování o volbě povolání v souvislosti s výběrem střední školy. Samozřejmě, že v deváté třídě si žáci budou informace dále sbírat, zjišťovat a pracovat s nimi v hodinách volby povolání. Přejeme jim dobrou volbu, jak školy, či zaměstnání, a také hodně zodpovědnosti, kterou budou potřebovat s výběrem střední školy. Zodpovědnosti sami za sebe, kdy školní prospěch a výsledky jejich práce budou velkým kritériem při přijímání na střední školu.

Ivo Stibůrek