Projektový den 3. B

Úkol první - přeložit z Morseovy abecedy do čtivé podoby názvy cest historické trasy Gránického údolí. Místo – třída 3. B. Pomůcky - kódovací tabulka, mapa a arch papíru s nápisy cest, které jsou umístěny na kamenech rozesetých po Gránickém údolí. Překlad dokončen, kameny zaznamenány v mapě, můžeme vyrazit do terénu.

Úkol druhý – zmíněné kameny najít. Pro nás snadný úkol. Nalézáme a dokumentujeme: Kenekerova, Jubilejní, Muckova, Křížová cesta, Cesta 24. pluku. Mezi jednotlivými zastávkami plníme úkoly, které patří spíše do češtiny, matematiky, či prvouky, ale vždy jsou spojeny s přírodou kolem nás.

Úkol třetí – ve zdravém těle, zdravý duch. Výběh (popřípadě výšlap) Karolininými sady.

Zakončení – sladká odměna.

Zkrátka bezva den.

Žáci 3. B, paní učitelka, Ríša a Anička