Zdravá výživa

Tak se jmenoval projektový den 5. C třídy. Zdravá výživa je součástí zdravého způsobu života. Člověk by měl přijímat přiměřené množství vhodné potravy. Její složení a podíl jednotlivých potravin jsme naznačili v potravinové pyramidě. Abychom zdraví neřešili pouze teoreticky, zašli jsme do školní kuchyňky, kde jsme si ve skupinkách vytvořili několik zdravých jídel. Na nich jsme si společně pochutnali. Na závěr jsme se seznámili s italským malířem Giuseppe Arcimboldem. Ten vynalezl typ podobizny, skládající se z malovaného ovoce komponovaného do podoby lidské hlavy.

Vicanová