Zápis

V sobotu 6.4. bylo v naší škole, na rozdíl od jinak klidných sobot, rušno. Probíhal zde zápis našich budoucích prvňáčků. Děti na zápis doprovázeli nejen rodiče, ale některé z dětí přišli podpořit i jejich sourozenci, kteří již do školy chodí. Vzhledem k tomu, že některé děti navštěvovaly grafomotorický kurz, cítily se při samotném zápise jak ryby ve vodě. U některých se zpočátku objevila nervozita, ale po počátečním rozhovoru s paní učitelkou odezněla. Děti pak mohly naplno dokázat, jak jsou připraveny na vstup do školy. Poznávaly barvy, počítaly předměty, poznávaly číslice a písmena, kreslily pěkné obrázky. Každé mělo připravenou básničku nebo písničku.

Všechny děti byly velmi šikovné. Za svoje výkony si zasloužily nejen pochvalu od paní učitelky, ale dostaly i drobné dárečky, které pro ně přichystali jejich budoucí kamarádi ze školy.

Už nyní se těšíme, až se se všemi opět uvidíme v září.

Kolektiv učitelek I. stupně