Návštěva, co se každý den nevidí

Na samotném sklonku minulého školního týdne se ve škole objevila zcela neobvyklá návštěva. Vzhledem k tomu, že jsme školou vstřícnou sportování, nás navštívily dvě legendy českého sportovního světa: hokejový reprezentační brankář Milan Hnilička a olympijský plavec Květoslav Svoboda! Oba přivedl do školy znojemský starosta pan Jan Grois, kterému sport rozhodně není vzdálený. Podiskutovali jsme o možnostech rozvoje školního tělocviku a sportu v naší škole obecně.

Poté jsme se již vypravili na školní hřiště, kde měla hodinu tělesné výchovy naše 4. B se svojí paní učitelkou Martinou Mahdalovou. Kluci kopali do míče a děvčata hrála kapitánku. Několik žáků trénovalo běh na oválu. Doposud asi běžná hodina tělocviku. Ale když se hosté přiblížili, ozvalo se alespoň 100 krát: „Dobrý den!“

V té chvíli jsem byl moc a moc pyšný na vychování našich žáků! To ale nebylo všechno! Když se pan starosta zeptal, kdože to přišel 4. B pozdravit, ozvalo se: „Vy jste pan starosta Jan Grois!“ „Vy jste hokejový brankář!“ „Vy plavete!“ Měl jsem a mám obrovskou radost z chování našich žáků. S hrdostí na naši školu jsem se s hosty poté rozloučil.

Děkuji všem ze 4. B za skvělé vystupování. Děkuji paní učitelce Martině Mahdalové za příkladné vedení své třídy.

Nechci být nespravedlivý: Děkuji všem našim učitelům za jejich každodenní práci, kterou soustavně věnují vzdělávání a výchově našich žáků. Troufám si neskromně tvrdit, že toto úsilí je vidět ve všech momentech našeho školního života.

Pavel Trulík