Karlovarský skřivánek 2019

Již čtvrtým rokem se zpěváci z naší školy účastní celorepublikové pěvecké soutěže Karlovarský slavíček a třetím rokem si soutěžící vyzpívali účast v Karlových Varech.

Vyhlašovateli dětské soutěže v sólovém zpěvu „Karlovarský skřivánek“ jsou Mezinárodní pěvecké centrum A. Dvořáka a Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary. Soutěž je určena pro 6 – 15 leté děti a mládež ze základních škol, víceletých gymnázií, základních uměleckých škol nebo jiných školských zařízení.

Soutěž je na vysoké úrovni, což vypovídá nejen ze jména pořadatele a počtu soutěžících – letos 190 ve 4 kategoriích, ale i časově náročná – délka konání jedné kategorie zabere až 5 hodin čistého času.

Smyslem soutěže je:

vytváření příležitostí pro talentované žáky (pro mnohé je to první zkušenost s veřejným sólovým vystoupením)

vyhledávání talentů a následná péče o jejich další odborné vedení

rozvíjení zájmu o hudební výchovu a pěvectví

získávání objektivního pohledu na stav hudebního nadání a hlasových dispozic dětí a mládeže

soutěž je rovněž diskuzním fórem o pěvectví a hudební výchově na školách

Soutěžní úkol je stejný ve všech kategoriích – jedna píseň národní a jedna píseň podle vlastního výběru.

Naši školu reprezentovali hned dva skřivánci – Adriana Jungová ze 6. C,která měla ve své kategorii hned 43 soupeřek a patřila v této kategorii mezi benjamínky a Adam Fišer z 5. C, který ve své kategorii získal čestné uznání.

Skřivánkům gratulujeme a velké poděkování patří rodičům děti za technickou a morální podporu během soutěže, ale i daleké cesty k ní.

Veronika Stibůrková