Recitační soutěž

Kultura jazyka se nevztahuje pouze na jazyk psaný, ale také – a to ještě větší měrou, na projev mluvený. S mluveným projevem, slovem, se setkáváme v běžném životě. Pokud je mluvené slovo povýšené na umělecký přednes, stává se již recitací. Úkolem recitátora je vybraný text přednést posluchačům. Při soutěži pak porotě, která hodnotí výběr textu (originalitu, náročnost), způsob přednesu, výslovnost a soulad s přednášejícím textem. Jelikož má recitační soutěž na naší škole dlouholetou tradici a poměrně vysokou úroveň, měla opět každá třída několik vybraných zástupců, kteří postoupili z třídního kola právě do kola školního, kde porota rozhodovala o vítězích, kteří budou naši školu reprezentovat v kole okresním. Porota měla, ostatně jako vždy, velmi obtížný úkol. Nakonec z každé kategorie vybrala tři nejlepší recitátory, z nichž první dva postupují do okresního kola, které se uskuteční 26. 3. 2019.

A zde jsou nejlepší recitátoři mladší kategorie – žáci 2. a 3. ročníků:

1. místo – Kateřina Čírtková (2. A)

2. místo – Anna Červenková (2. A)

3. místo – Tereza Škrabanová (3. A)

Vítězní recitátoři starší kategorie – žáci 4. a 5. ročníků:

1. místo - Šimon Štaffa (4. B)

2. místo – Aneta Müllerová (5. A)

3. místo – Natálie Toiflová (4. A)

Velká pochvala ale patří všem, kteří se na recitaci připravovali, nebáli se předstoupit před diváky a porotu a svým výkonem překonali obavy a trému. A v neposlední řadě potěšili všechny přítomné posluchače. Nelze opomenout ani nejmenší prvňáčky, kteří ještě letos sice nesoutěžili, ale dokázali svými milými básničkami a příjemným přednesem, že v příštím roce s nimi můžeme určitě počítat.

Všem postupujícím přejeme, ať se jim v okresním kole daří a obohatí se o mnoho zkušeností.

Kolektiv učitelek I. stupně