Rodilí mluvčí ve škole

Dne 6. června se žáci 4. ročníků naší školy měli možnost setkat s rodilými mluvčími – Alanem ze Skotska a Brunem z Ameriky.

Oba připravili pro naše žáky hodiny plné konverzací, které by děti mohly využít při svých prázdninových cestách.

Při mluvení se někteří báli více, jiní vůbec a mluvení jim šlo skvěle. Hlavně, když mohli reklamovat „špatné služby hotelu“.

První takovou zkušenost žáci zažili v prosinci, další dnes. Věříme, že kontakt s rodilými mluvčími žákům přinese více odvahy se cizím jazykem vyjadřovat a máme v plánu v této aktivitě pokračovat i v příštím školním roce.

 

Kufová Radka