Vánoční výstava na Přímce potěšila chuťové pohárky 7. C

Dne 5. 12. 2023 v rámci výtvarné výchovy žáci ze 7. C navštívili vyhlášenou Vánoční výstavu pořádanou SOU a SOŠ na Přímětické ulici. Žáci 7. C si na výstavě prohlédli prezentace odborných dovedností studentů všech oborů (SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo). Například dekorace vánočních tabulí, přípravu tradičních vánočních pokrmů až po výborné vánoční cukroví. Vynikající vánoční pokrmy měli žáci možnost ochutnat.

Staňková a žáci 7. C