Četař a podpraporčík ve škole

Ve čtvrtek dopoledne jsme v naší škole přivítali příslušníka Hradní stráže, četaře Zdeňka Drahoše a příslušníka Policie ČR, podpraporčíka Petra Čecha. Nebojte se, děti nic neprovedly. Tito pánové předávali žákům 8. a 9. ročníků informace o své profesi, sdělovali zajímavosti ze svých služeb, ukazovali vybavení a v neposlední řadě mluvili o vzdělání, kterého je nutné dosáhnout k výkonu těchto povolání. Na konci přednášky byl prostor pro dotazy žáků.

Děkujeme oběma pánům za jejich čas a energii.

Lengálová, Uhrinová, Moravcová, Moravec